Hoạt động nghệ thuật

Diễn viên điện ảnh Ôn Bích Hằng: Dự án “Không chất độc hại trong thực phẩm” có ý nghĩa lớn

Bận rôn với lịch diễn dày đặc, nhưng diễn viên điện ảnh, ca sĩ Ôn Bích Hằng vẫn dành thời gian ký ủng hộ dự án do Tin Môi Trường phát động và trao đổi với PV Tin Môi Trường về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay.

Facebook